Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner, og har vakt oppmerksomhet i andre europeiske land. Målet med den nye avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser.

Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år allerede. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten.

Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med12 prosent fra 2010 til 2015, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden.

Lagre

Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul.

Hva innebærer Internet-of-Things og digitalisering av industrien? Er dette noe din bedrift behøver å tenke på? Ivo Ølstørn i Zebra Technologies Europe kommer på vårt frokostseminar for å kaste lys over situasjonen.

Som Senior Channel Manager i Zebra Technologies er Ivo Olstørn tett på nye trender og ny teknologi som berører varehandel, produksjon, logistikk og transport. Alle leddene har stor påvirkning på hvordan handelen kan øke sin effektivitet og minske kostnadene ved bruk av teknologi. Ivo Ølstørn mener at forsyningskjeden kan gjenoppfinnes med automatisert lagergjennomsiktighet i sanntid.

Praktiske opplysninger:
Ivo Ølstørn får med seg et par foredragsholdere på seminaret, men du kan melde deg på allerede nå. Det øvrige programmet legges ut Embalasjeforeningens nettside så snart det blir klart. Dette blir spennende!

Seminaret starter med frokost kl. 08.15, foredragene starter kl. 08.30 og avsluttes kl. 10.00.

Lagre

Lagre

Har du gjort noe smart med emballasjen i året som har gått? Emballasjeforeningen hører gjerne fra deg. Setter av to minutter til å legge inn litt informasjon via linken under, så tar de kontakt!

Bruk denne linken til å melde inn ditt produkt.

De vil gjerne ha ditt/dine eksempler innen 3. mai 2017.

Nedenfor finner du en link til fjorårets NOK-rapport, og eksemplene finner du fra side 37. Slik vil de bli presentert. Skriv en kort beskrivelse av hva dere har gjort og legg ved et illustrativt bilde.

Her er NOK rapporten for i fjor.

Dere kan også kontakte kompetanseleder Yngve Krokann for mer informasjon på 900 03 833 i Emballasjeforeningen, eller Yngve@emballasjeforeningen.no

Bakgrunn:

Aktørene i emballeringskjeden inngikk i 1995 en avtale med myndighetene med to mål:

  • Innsamling/gjenvinning av brukt emballasje
  • Emballasjeoptimering ved å redusere miljøbelastningen i hele emballeringskjeden

Reduksjon av avfallsmengden er også en del av avtalen, som fornyes hvert år dersom myndighetene er fornøyd med resultatene. «Ved alle produktlanseringer skal emballasjen være optimert», er en visjon som næringslivet selv har blitt enige om. Vi regner derfor med at mange har gode optimeringseksempler som vi kan samle i den årlige NOK-rapporten som leveres til myndighetene og distribueres til interesserte.

Les mer om emballasjeoptimering her.

Lagre

Invitasjon til fagseminar om bærekraftig emballering og pelagisk løft 02. mai 2017

I forkant av årsmøtet i Emballasjeforsk inviterer vi til fagseminar med tema «Bærekraftig emballering og Pelagisk løft». Arrangementet finner sted hos NorgesGruppen, Skøyen.

Meld deg på her.

Lagre

Lagre

Vi ha nå lagt ut Tabellen som viser oppdatert status for fyllingsgrad i F- pak for 62 varegrupperemballasje-til-andre-produkter-5, drøyt 7 200 varelinjer og utviklingen fra 2015 til 2017, der røde tall der det er en negativ utvikling og grønne tall der det er en positiv utvikling.

Total fyllingsgrad for varegruppene samlet går ned. DMF hadde håpet at fokus og oppfølging av fyllingsgrad skulle gi en sakte økning, ikke bare totalt, men per varegruppe. Men alle varegrupper der det er røde tall viser en negativ tendens, mens der det er grønne tall så er den samme tendensen positiv.

Vi ønsker at leverandører som skal produsere nyheter ser at det nå er krav om effektive løsninger, og vi mener at kombinasjonen fint lar seg løse selv om man fokuserer på bedre fyllingsgrad.

Som tidligere fortalt så vil vi sende ut ny oversikt hvert halvår, så vi kan følge utviklingen i de 62 varegruppene. Det kan være forskjellige årsaker til utviklingen.

Tabellen og finnes her.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

En fersk rapport viser at produksjon står for 70 prosent av klimabelastningen fra matprodukter, mens forarbeid, kjøling og logistikk utgjør 29 prosent. Bruk av emballasje står for kun 1 prosent.

-Med dette i tankene er det innlysende at det er uklokt å spare på emballasjen og risikere ødelagte matvarer, resonnerer sentersjef Lars Germann i Teknologisk Institut Emballage & Transport.

Les artikkelen her.

Lagre

Optimaliseringsstandarden (Stand 009) har vært gjenstand for revisjon.cropped-Stand1 Dokumentet kan lastes ned her.

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.

Vedleggene Sjekkliste, Topplastmerkingssystemet og Guide til depalleterings prosess ved automatlager kan lastes ned fra forsiden her.

Leverandørene har god infomasjon ved utfylling av sjekklisten de skal ha med ferdig utfylt til innkjøpsavdelingene ved innsalg av nye produkter.

Lagre

Lagre

Lagre

På Enovakonferansen i Trondheim annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge. – Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler. Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

Mer om ENOVAS støtteprogram her.

Lagre

Industrimessen Mat & Emballasje arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og 7.-9. februar 2017 er det igjen tid for ny messe, parallelt med SMAK 2017.

På Mat & Emballasje blir det vist frem det nyeste av produkter og tjenester fra en samlet næringsmiddel- og emballasjebransje.

Seminarprogram her.

Lagre